รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / ใส่ใจดูแลบุคลากร ลูกค้า และผู้บริโภค
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 416-1, GRI 416-2, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 417-1, GRI 417-2
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ไทยเบฟตระหนักถีงความสำคัญในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดของบริษัทและมีกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการบริการ ด้วยมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO22000 GMP/HACCP NSF และ FSSC 22000
นอกจากนี้ ไทยเบฟทำการวิจัยและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด เปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ขององค์กรอย่างครบถ้วนทั้งปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม พร้อมทั้งปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ
ไทยเบฟทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
โออิชิ โกลด์
โออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ ชาเขียวระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น ผลิตกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน เริ่มตั้งแต่การคัดเฉพาะสามยอดอ่อนใบชาจากต้นฤดูเก็บเกี่ยวแรกของปี จากนั้นนำมานวดและม้วนด้วยมืออย่างบรรจง เพื่อให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ คงประโยชน์จากสารคาเทชินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และสารแอลธีอะนีนที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย โดยวางจำหน่ายทั้งหมด 2 สูตร คือ สูตรไม่มีน้ำตาล และสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)

โออิชิ โกลด์ เซนฉะ และ มัทฉะ ชาเขียวที่เกิดจากการผสมผสานใบชา 2 ชนิด คือ เซนฉะและมัทฉะ ให้รสชาติที่กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ มีทั้งสูตรไม่มีน้ำตาล และสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)
ชาเขียว โออิชิ
ไทยเบฟเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แบบไม่มีน้ำตาล ในรสชาติยอดนิยมทั้งกลิ่นน้ำผึ้งผสมมะนาวและรสชาติต้นตำรับ รวมไปถึงเปิดตัวรสชาติใหม่ “โออิชิ แอปเปิลฮันนี่ ไลท์” ที่ผสมผสานระหว่างแอปเปิลญี่ปุ่น อาโอโมริ ชั้นเลิศกับน้ำผึ้งเฮียกขะมิทสึแท้ จากเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เครื่องดื่มอัดลมเอส เพลย์
ไทยเบฟพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบทดลองของใหม่แต่ยังคงต้องการความซ่าสดชื่นด้วย “เอสเพลย์ น้ำผึ้งมะนาว” ซึ่งเป็นส่วนผสมของความหอมจากน้ำผึ้งแท้ และความสดชื่นของมะนาว แต่มีน้ำตาลน้อยกว่า 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ หรือ Healthier Choice จากสำนักงานอาหารและยา (อย.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส.
แซนวิชผสมธัญญาพืช ตราโออิชิ อีทโตะ
ขนมปังผสมธัญพืช ผลิตจากข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และถั่วเหลืองซึ่งมีปริมาณไฟเบอร์ที่น้ำตาลต่ำช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยวางจำหน่ายทั้งหมด 5 รสชาติ ประกอบด้วย ไส้อกไก่ไข่เค็มสเปรด ไส้สลัดแซลมอนเทอริยากิ ไส้อกไก่ผักโขมมาโย ไส้แซลมอนมาโยโนริสาหร่าย และไส้อกไก่สลัดไข่และเวย์โปรตีน ซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยแหล่งของโปรตีนคืออกไก่ สลัดไข่ ที่สำคัญมีส่วนผสมของเวย์โปรตีน

นอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ไทยเบฟยังคงพัฒนาปรับเปลี่ยนสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่วางจำหน่ายอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สนับสนุนต่อสุขภาพของผู้บริโภค และยังคงรสชาติเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด
การลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไทยเบฟให้ความสำคัญในการลด ปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดย ยังคงรักษารสชาติดั้งเดิมของเครื่องดื่มนั้น ไทยเบฟสามารถ ลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 20 รายการ
การอบรมพนักงานในร้านอาหารเพื่อให้ข้อมูลด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง
ไทยเบฟฝึกอบรมพนักงานร้านอาหารในเครือ เพื่อให้เข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถให้คำแนะนำงส่วนผสมของอาหารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ป้องกันและดูแลปัญหาที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มที่สามารถเกิดอาการแพ้อาหารได้ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาช่องทางสื่อสารอื่นๆ ในร้านอาหารเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมและใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
ไทยเบฟให้ความสำคัญถึงปัญหาสุขภาพของผู้บริโภค จึงดำเนินการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ดังนี้
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทยเบฟ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือ ISO 22000
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดของไทยเบฟ และร้านอาหารในเครือโออิชิ ผ่านการรับรองระบบจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
 • กระบวนการผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจากสมาคมสุขาภิบาลแห่งสหรัฐ (National Sanitation Foundation : NSF)
 • บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และกระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่องโออิชิ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000 หรือ Food Safety System Certification)

ในปีี 2568 จำนวนผลิิตภััณฑ์์เครื่องดื่มไม่่มีแอลกอฮอล์์ 50%
จะต้้องได้้รับการรับรองเป็น ผลิิตภัณฑ์์เพื่อสุขุภาพ
ในปีี 2563 มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่ได้้รับการรับรองจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลััยมหิิดล
ทั้งหมด 24 รายการหรือคิิดเป็น 58%

มาตรการด้านความปลอดภัยในร้านอาหาร ช่วงสถานการณ์โควิด-19
ภัตตาคารและร้านอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของไทยเบฟที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไทยเบฟจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของร้านอาหารในเครือหลายอย่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เช่น
 • จัดทำระบบสั่งอาหารผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัสกับอาหารและสิ่งของในร้านโดยไม่จำเป็น โดยระบบจะนำคำสั่งซื้อจากสมาร์ทโฟนลูกค้าแต่ละโต๊ะอาหารไปยังเครื่องรับคำสั่งเพื่อปรุงหรือจัดหาอาหารและนำไปเสิร์ฟยังโต๊ะอาหารเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า
 • เปลี่ยนจากการวางอุปกรณ์ทานอาหารบนโต๊ะเป็นการนำมาเสิร์ฟให้ โดยอุปกรณ์จะผ่านการฆ่าเชื้อและบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • อุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์และเครื่องปรุงอาหารต่างๆ มีการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ ชั่วโมง รวมถึงมีมาตรการเข้มงวดในการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเพิ่มขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ Suma Bac


นอกจากนี้ ร้านอาหารในเครือโออิชิยังมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริโภคแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
 • ตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 • พนักงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากและถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดมืออย่างน้อยทุก 30 นาที
 • พนักงานแคชเชียร์หลังจากรับเงินทอนเงินแล้วให้ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือทุกครั้ง
 • คัดกรองลูกค้าที่หน้าร้านด้วยการวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ
 • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับลูกค้า ณ จุดเข้า-ออก บริเวณต่าง ๆ ในร้าน
 • จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
 • ทำความสะอาดโต๊ะ ที่นั่ง และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ
 • ทำความสะอาดพื้น ทางเดิน เคาน์เตอร์ต่างๆ ภายในร้านด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • จัดทำแผงกั้นพลาสติกแข็ง บริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานและลูกค้า ไทยเบฟได้จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทำประกันโควิด-19 ให้ด้วย

ร้านอาหารในเครือได้เพิ่มจำนวนของสื่อกลางบริการส่งอาหาร (Food Aggregator อาทิ ไลน์แมน แกรบ ฟู๊ดแพนด้า ฯลฯ เดลิเวอรี) ที่ให้บริการส่งอาหารถึงบ้านครอบคลุมกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และออกเมนูพิเศษพร้อมด้วยโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า ทั้งนี้ในส่วนของพนักงานส่งอาหารของโออิชิดีลิเวอรี่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังนี้
 • ตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 • พนักงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาปฏิบัติงาน
 • พกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลาเพื่อใช้ทำความสะอาดมือขณะปฏิบัติงาน
 • ทำการล้างมือก่อนเริ่มปฏิบัติงานและทำความสะอาดมือระหว่างปฏิบัติงานทุกๆ 30 นาที รวมถึงฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์มือทุกครั้งก่อนจัดส่งอาหาร และก่อนมอบอาหารให้กับลูกค้า
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อกล่องใส่อาหารท้ายรถ แฮนด์รถจักรยานยนต์ หมวกกันน็อค และกุญแจรถ ทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จในแต่ละรอบการจัดส่ง
 • บรรจุเงินทอนในถุงพลาสติกใสให้กับลูกค้า และยังรับชำระเงินผ่านทาง QR Code
KFC ได้ปรับรูปแบบจากการให้บริการทานในร้าน มาเป็นการซื้อกลับบ้านและการบริการส่งอาหารได้ด้วยการไม่จำกัดบริเวณขอบเขตในการจัดส่งอาหารของแต่ละสาขาอีกต่อไป ซึ่งเป็นการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าที่สั่งทางออนไลน์โดยเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เคยอยู่นอกขอบเขตการจัดส่งของสาขาหรืออยู่ไกลจากสาขาที่กำหนด ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
แบ่งปันคุณค่า
คุณสุวิทย์ ศิริชู
Vice President - Operations
Shabushi and Nikuya Restaurant
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางร้านได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนแผนงานในด้านธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย มีการใช้มาตรการที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ไทยชนะ การเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ หรือติดป้ายแจ้งเตือนการสวมหน้ากาก และในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์ ทางร้านชาบูชิได้ดำเนินปรับเปลี่ยนแผนงานในด้านธุรกิจ จากเดิมที่เราให้บริการเฉพาะนั่งทานในร้าน ร้อยละ 99 ได้ปรับเปลี่ยนแผนงานโดยการเพิ่มช่องทางสั่งอาหารทางออนไลน์ผ่านไลน์แมน แกร็บ และฟู้ดแพนด้า และยังมีบริการให้พนักงานชาบูชิส่งอาหารให้ลูกค้าเองถึงบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย โดยพนักงานทุกคนรับรู้ถึงความห่วงใยและการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ทางบริษัทมอบให้