หน้าแรก / ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2564

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2563

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download

Performance Summary
Download

Independent Limited Assurance Report
Download
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2560

ภาษาอังกฤษ
File size: 27.7 MB
Download

ภาษาไทย
File size: 26.6 MB
Download

Performance Summary
File size: 51 KB
Download

Independent Limited Assurance Report
403 KB
Download
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2559

ภาษาอังกฤษ
File size: 119 MB
Download

ภาษาไทย
File size: 126 MB
Download