หน้าแรก / ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 2566 -

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download

TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES (TCFD) REPORT 2023

- 2565 -

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download
- 2564 -

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download

- 2563 -

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download
- 2562 -

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download
- 2561 -

ภาษาอังกฤษ
Download

ภาษาไทย
Download

สรุปประสิทธิภาพการดำเนินงาน
Download

Independent Limited Assurance Report
Download
- 2560 -

ภาษาอังกฤษ
File size: 27.7 MB
Download

ภาษาไทย
File size: 26.6 MB
Download

สรุปประสิทธิภาพการดำเนินงาน
File size: 51 KB
Download

Independent Limited Assurance Report
403 KB
Download
- 2559 -

ภาษาอังกฤษ
File size: 119 MB
Download

ภาษาไทย
File size: 126 MB
Download