รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / แบ่งปันคุณค่าให้คนทั่วโลก
การพัฒนาด้านกีฬา
กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และจิตใจ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ไทยเบฟยังคงเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาด้านกีฬาหลากหลายประเภท ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐานสากล ด้วยนโยบายที่มั่นคงภายใต้แนวคิด “สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship” มุ่งหวังที่จะสร้างพันธมิตรและความร่วมมือที่แข็งแกร่งในวงการกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนให้มีคุณภาพสำหรับวงการกีฬาได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชน เพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
ไทยเบฟ ฟุตบอล อคาเดมี่ (ThaiBev Football Academy)

ไทยเบฟจัดทำโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลให้แก่เยาวชนอายุ ระหว่าง 6-18 ปี มาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เยาวชนที่มาเข้ารับการฝึกจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักฟุตบอลอาชีพจำนวนมากขึ้นทุกปี เฉลี่ย 500 คน ต่อวัน ทุกเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งไทยเบฟมุ่งหวังให้ไทยเบฟ ฟุตบอล อคาเดมี่ เป็นโครงการพื้นฐานที่สามารถสร้างนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพให้กับ วงการกีฬาฟุตบอลของไทย

ไทยเบฟยังสนับสนุนฟุตบอลในระดับอาชีพมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้วงการฟุตบอลอาชีพของไทยมีความเข้มแข็งและมีมูลค่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างอัตราค่าตอบแทนที่ดีและมั่นคงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไทยเบฟยังเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง “เพราะไม่ใช่แค่เพียงฟุตบอลไทย แต่เพื่อคนไทยทั้งชาติ”
โครงการช้างคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่ (Chang Mobile Football Clinic)

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย ซึ่งเปิดดำเนินการมานานกว่า 7 ปี แล้ว เป็นโครงการกระจายโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นก่อนการฝึก ทีมงานและโค้ชผู้ฝึกสอนจะเดินทางไปเตรียมพื้นที่ที่ใช้ในการฝึก และหารือร่วมกันในการจัดแผนการฝึกให้เหมาะสม โดยจะจัดขึ้น 20 ครั้ง ต่อปี ตามงบประมาณที่ได้รับ และใช้เวลาทำการฝึกอบรม 3 – 8 วัน

ปัจจุบันโครงการช้างคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่ (Chang Mobile Football Clinic) สามารถเป็นต้นแบบของการทำคลินิกฟุตบอลเพื่อเยาวชนที่มีมาตรฐานและได้รับการตอบรับ จากภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้ครบ 77 จังหวัด ในปี 2565
ช้างฟุตบอลชุมชน (Chang Football Community)
ฟุตบอลชุมชนเป็นการสร้างฐานเครือข่ายกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนในส่วนภูมิภาค ซึ่งไทยเบฟได้พัฒนาต่อยอดมาจาก คลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่ (Chang Mobile Football Clinic) เพื่อฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่สามารถต่อ ยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ และเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเปิดสอนให้แบบไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนและใช้พื้นที่ของโรงเรียนในชุมชนเป็นสถานที่ฝึกอบรม และได้ขยายช่องทางการฝึกฝนกีฬาฟุตบอลของเยาวชนใน 5 ชุมชน ดังนี้
  • บ้านปุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
  • บ้านแม่โมกช์ ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  • คริส เอฟซี - ดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • หินโคน อะคาเดมี่ – บ้านหินโคน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  • ศูนย์เยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ ไทยเบฟยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกฟุตบอล เครื่องดื่มเพื่อการฝึกซ้อม รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านอื่น ๆ ให้กับเยาวชน ครูผู้ฝึก และทีมงานอย่างต่อเนื่อง
โครงการช้างเผือกของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เป็นความร่วมมือระหว่างไทยเบฟกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันพัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จให้ก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพ โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพให้กับวงการฟุตบอลไทยได้กว่า 250 คน ทั้งในระดับอาชีพ ระดับชาติ และระดับต่างประเทศ และมีจำนวนนักฟุตบอลได้รับคัดเลือกให้ติดทีมชาติในระดับอายุต่างๆ (14 / 16 / 18 ปี ) อยู่ตลอดเวลา ทำให้โครงการช้างเผือกของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นอคาเดมี่ฟุตบอลในระดับเยาวชนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าสามารถผลิตนักฟุตบอลอาชีพที่ดีและมีคุณภาพให้กับวงการฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่อง
โครงการเล่นไม่เลิก

“เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว “โครงการเล่นไม่เลิก” เพื่อสร้างเสียงเชียร์ สร้างขวัญและพลังใจให้กับทีมชาติไทยตลอดเส้นทางของการแข่งขันสู่ฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2565 รวมถึงการอัดฉีดงบประมาณให้กับนักกีฬา ทุกประตูที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาว่า “ช้างศึก เล่นไม่เลิก เราช้างศึกเบอร์ 12 ก็จะเชียร์ไม่เลิก” นอกจากนี้ ไทยเบฟยังร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชน ตั้งแต่ปี 2559 และจะดำเนินต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา 10 ปี จนกว่าฟุตบอลไทยจะประสบความสำเร็จ ซึ่งผลการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
ฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้ง

ฟิกเกอร์สเก็ตเป็นกีฬาสากลที่คนไทยไม่คุ้นเคย แต่เยาวชนไทยให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนและเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นเป็นลำดับ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากีฬาฟิกเกอร์สเก็ตและสปีดสเก็ตติ้งของไทยได้สร้างผลงานเยี่ยมยอดในระดับอาเซียน เอเชีย และระดับโลกอย่างน่าอัศจรรย์ โดยนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตได้ 2 เหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ปี 2560 และ 2561

และในปี 2563 ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ฤดูหนาว ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไทยเบฟให้การสนับสนุนกีฬาทั้งสองประเภทมายาวนานถึง 8 ปี ด้วยเป้าหมายที่ต้องการผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินในระดับนานาชาติได้ในที่สุด
บาสเกตบอล

ไทยเบฟให้การสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยมานาน 8 ปี เพื่อร่วมพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในระดับเยาวชน และสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เปิดคลีนิคฝึกอบรมกีฬาบาสเกตบอลภายในโรงเรียนให้กับเยาวชน จำนวน 4 ครั้ง ต่อปี ซึ่งแต่ละปีมีเยาวชนเข้ารับการฝึกกว่า 600 คน โดยใช้นักบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงในระดับทีมชาติของสโมสรในการร่วมฝึกอบรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และในปีที่ผ่านมาทีมบาสเกตบอลอาชีพ “ไฮเทค” ยังสร้างผลงานที่โดดเด่นมากขึ้น สามารถครองแชมป์ได้ทุกรายการบาสเกตบอลอาชีพ
การพัฒนากีฬาช่วงโควิด-19
จากสถานการณ์โควิด-19 วงการกีฬาได้รับผลกระทบ ทั้งการแข่งขันระดับอาชีพและกิจกรรมต่างๆ ต้องถูกยกเลิกและเลื่อนออกไป ศูนย์ฝึกกีฬาต้องหยุดการให้บริการ โครงการ “Train at Home” คือวิถีใหม่เพราะนักกีฬาไม่สามารถหยุดการฝึกซ้อม ต้องดูแลสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง ไทยเบฟได้ร่วมมือกับพันธมิตรกีฬาสร้างช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube และ Thai Talent Facebook เพื่อติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬารวมถึงเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ของนักกีฬา และยังจัดให้มีกิจกรรมและการพูดคุยในรายการ “ถามปุ๊บ ตอบปั๊บ” และ Thai Talent Talk ทาง Thai Talent Facebook เพื่อให้ความรู้และสร้างความสนุกสนาน โดยในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม มีข้อมูลผู้เข้าถึงและเข้าชมการนำเสนอ ดังนี้

YouTube [views]

Facebook [views]

Instagram [views]
Thai Talent 127 1,145,400 -
พันธมิตรในวงการและนักกีฬา 317,000 4,239,587 1,223,897
รวมทั้งสิ้น 317,127 5,384,987 1,223,897
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
ทิศทางการดำเนินงาน
แบ่งปันคุณค่า
คุณวิทยา เลาหกุล (โค้ชเฮง)
อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
อดีตประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ
ปัจจุบัน ประธานเทคนิคของสโมสรชลบุรี เอฟซี
ผมมีความพอใจและสุขใจเสมอที่ได้ทำงานร่วมกับไทยเบฟในโครงการพัฒนาฟุตบอลเพื่อเยาวชน เพราะเห็นถึงความจริงใจและจริงจังในการทำงาน ไทยเบฟมีความเข้าใจ มีโครงสร้างในการดำเนินงานที่เป็นระบบ และที่สำคัญคือความต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลอย่างยั่งยืน .... ผมไม่ต้องการให้ใครมาเสียเวลา เสียงบประมาณกับความไม่จริงจัง การเป็นนักกีฬาก็เช่นกัน ทำอย่างไรให้อยู่ในมาตรฐานตลอดเวลา ถ้าเป็นนักกีฬาต้องมีวินัยและทุ่มเทในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ มีความเข้าใจในเกม เล่นเป็นทีมในการแข่งขัน และควรสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองเสมอ ทุกคนก็จะพบกับความสำเร็จ


คุณวิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊บ)
กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
สำหรับกิ๊บการที่มีโอกาสได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทำให้เราเข้าใจและเรียนรู้ถึงความพ่ายแพ้และชัยชนะ ได้ร่วมมือเล่นกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจกัน และสิ่งที่สำคัญคือ มิตรภาพต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ในเวลานี้อยากใช้ประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้รับ มาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้อง ๆ เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ได้ก้าวเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพ เหมือนกับที่เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ จากไทยเบฟที่ได้ช่วยสนับสนุนและผลักดันวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา