รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563 / แบ่งปันคุณค่าให้คนทั่วโลก
ศูนย์ ซี อาเซียน
ศูนย์ ซี อาเซียนเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม ขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันพัฒนาภูมิภาคตลอดจนเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร คือ “Collaboration for the better of ASEAN’s connectivity” หรือ “การสร้างความร่วมมือเพื่อความเชื่อมโยงและ การพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียน”

ปัจจุบันศูนย์ ซี อาเซียนมีพันธมิตรในเครือข่ายกว่า 20 องค์กร ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อผลักดันให้เกิด
1) การพัฒนาด้านความยั่งยืน
2) การสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ และ
3) การพัฒนาบุคคล
การพัฒนาด้านความยั่งยืน
Win Win War Thailand

รายการทีวีเรียลลิตี้โชว์ที่แข่งขันแผนธุรกิจเพื่อค้นหา สุดยอดนักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Entrepreneurs) ที่ใช้กลไกทางธุรกิจช่วยแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ในคอนเซปต์ “ธุรกิจเพื่อสังคม” หรือ “ธุรกิจแบ่งปัน” มีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดกว่า 900 ทีม และมีเพียง 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการทดสอบตลาด ซึ่งในปี 2561 “Win Win WAR Thailand” (ซีซั่น 1) ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประเภทรายการเกมโชว์ดีเด่น ผู้ชนะเลิศทีมแรกของประเทศไทย คือ ทีม Siam Able Innovation ซึ่งเป็นผู้ผลิต “กายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เพื่อชีวิตที่ไม่พิการ” คืออุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว

Win Win War Thailand ซีซั่น 2 ได้มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน จาก กิจกรรมโร้ดโชว์ทั้งสิ้น 11,200 คน มีผู้สนใจส่งผลงานร่วมเข้าประกวด 1,843 ทีม โดยสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน ซีซั่น 2 ได้แก่ ทีมจับคู่ดูแลกัน (Buddy Home Care) จากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ฝึกอบรมเยาวชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยมีการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สูงสุด สำหรับ ซีซั่น 3 จะทำในรูปแบบออนไลน์เป็นหลักเพื่อเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social business, social entrepreneurship & social enterprise) ในภูมิภาคอาเซียน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.winwinwarthailand.com
การสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ
Pitch@Palace ASEAN

ศูนย์ ซี อาเซียน สนับสนุนการจัดงาน Pitch@Palace ASEAN ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ค จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำธุรกิจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพ ปี 2562 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน "Pitch@Palace ASEAN" โดยมีองค์กรเครือข่ายผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Network) ในประเทศไทย ร่วมกับ Pitch@Palace Global และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายในงานจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น (Boot Camp) และการ นำเสนอรอบสุดท้ายเพื่อเฟ้นหาตัวแทนสุดยอดสตาร์ทอัพจากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์คจะเสด็จเข้าร่วมงาน
ASEAN Youth Showcase 2020: Advancing Social Entrepreneurship
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit 2019 โดย ศูนย์ ซี อาเซียน และ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (FINSEDT) ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในอาเซียนที่มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาชุมชนในประเทศบ้านเกิดของตนเอง ให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี จำนวน 150 – 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำองค์กรเพื่อสังคมและตัวแทนจากสถาบันการศึกษา นำเสนอโครงการด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วในรูปแบบ Virtual Showcase ผ่านเฟสบุคของศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Entrepreneurship”

ในปีที่ผ่านมา กิจกรรมนี้สามารถเพิ่มโครงการเพื่อสังคมในชุมชนบ้านเกิด ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน จำนวน 3 โครงการ ใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย โครงการ WeAble (Berdaya Bareng) ประเทศอินโดนีเซีย โครงการ Identify Identity ประเทศมาเลเซีย และ ในโครงการ Sex (Z) ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ โครงการ WeAble (Berdaya Bareng) จากประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัล “The C asean Youth Social Entrepreneurship Award for the year 2020” ซึ่งเป็นพื้นที่ออนไลน์สำหรับกลุ่มคนพิการ (PSWDs) ในประเทศอินโดนีเซีย สนับสนุนการเชื่อมโยงประโยชน์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มคนพิการ เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้พิการที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพของกลุ่มคนพิการอย่างยั่งยืน
Fostering Sustainable Growth: Europe, Asean & UK (LSE)

“ศูนย์ ซี อาเซียน สนับสนุนการจัดงาน " Fostering Sustainable Growth: Europe, ASEAN & UK " ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง London School of Economics และ LSE Alumni Association Thailand ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียน สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยมีการจัดงานประจำปี เพื่อให้เครือข่ายแข็งแกร่งและมีส่วนร่วมกับศิษย์เก่าคนอื่น ๆ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและเครือข่าย LSE Alumni เข้าร่วมงาน เช่น
  • ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถา
  • Dame Minouche Shafik, Director of London School of Economics, Prof. Simon Hix, นาย กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute – TDRI) ร่วมวงเสวนา โดยมี รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย