รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / ใส่ใจดูแลบุคลากร ลูกค้า และผู้บริโภค
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 416-2, GRI 417-1
ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลกยังคงเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน จากรายงานขององค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่า ร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตทั่วโลกในปี 2563 สาเหตุหลักอาจเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยสามารถค้นหาข้อมูลด้านคุณค่าทางสารอาหารและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารรายใหญ่ของประเทศ ไทยเบฟจึงให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดในอนาคต ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดยปัจจุบันได้มีการลดปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันในผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค แต่ยังคงรักษารสชาติดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ ไทยเบฟได้เปิดเผยคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ อาทิ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม โดยใช้ฉลากอาหารเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
โออิชิ โกลด์
โออิชิได้พัฒนาชาสูตรใหม่ “โออิชิ โกลด์” ที่มีต้นกำเนิดจากไร่ชามัตสึดะ ไร่ชาคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มากิโนะฮาระ (Makinohara) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ มีแสงแดดตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเหมาะสมกับการปลูกชา และที่สำคัญเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับน้ำจากต้นน้ำซึ่งไหลมาจากเทือกเขาเจแปน แอลป์ (Japan Alps) ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทำให้ได้ใบชาคุณภาพชั้นเลิศ การันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมาย เช่น ถ้วยรางวัล The Emperor’s Cup จากองค์จักรพรรดิญี่ปุ่น

ที่ไร่มัตสึดะมีวิธีการปลูกชาที่พิถีพิถัน ซึ่งใบชาทั้งหมดจะถูกเก็บด้วยมือ โดยเลือกเก็บจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบเท่านั้น หลังจากนั้นใบชาจะถูกนำไปนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณภาพชาก่อนนำมานวดในทันที เพื่อให้ชาเกิดกระบวนการทางเคมี ใบชาจึงมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อให้ชาคงความสดมากที่สุด โออิชิจึงนำใบชาคุณภาพชั้นดีนี้มาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มพรีเมียมเพื่อสุขภาพ โดยมีจุดเด่นคือ รสชาติกลมกล่อมและมีปริมาณน้ำตาลน้อย จนได้รับการรับรอง “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” หรือ “Healthier Choice Logo” จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โออิชิ โกลด์ แบ่งเป็น 2 รสชาติ ได้แก่
1. โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ
ครั้งแรกในเมืองไทยกับชาข้าวคั่วญี่ปุ่นระดับพรีเมียมจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบที่เก็บเกี่ยวด้วยมือ ผสานกับข้าวคั่วญี่ปุ่นชั้นดีที่คั่วด้วยสูตรดั้งเดิมปี 2473 จึงทำให้รสชาติกลมกล่อมหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เก็นไมฉะเป็นชายอดนิยมของชาวญี่ปุ่น ด้วยรสชาที่อ่อนนุ่ม ดื่มง่าย ช่วยเติมเต็มรสชาติเมื่อรับประทานคู่กับอาหาร โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ มีทั้งหมด 2 สูตร คือ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)
2. โออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ
ชาคาบูเซฉะคือชาเขียวระดับพรีเมียมที่มีกระบวนการเพาะปลูกและดูแลที่แตกต่างจากชาเขียวทั่วไป โดยในขั้นตอนการเพาะปลูกจะนำตาข่ายสีดำมาปกคลุมใบชาเขียวเพื่อป้องกันไม่ให้ใบชาสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงก่อนเก็บเกี่ยวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทำให้ใบชาที่ได้มีกลิ่นและรสชาติที่อ่อนละมุนมากกว่าชาเขียวทั่วไป เนื่องจากใบชาไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง และยังมีสารธีอะนีน (Theanine) ที่ช่วยลดความฝาด ผสมผสานกับความเข้มข้นของชาได้อย่างลงตัว โดยโออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ มีทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย (ดีไลท์)
การลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ไทยเบฟได้ให้ความสำคัญในการลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โดยไม่กระทบกับรสชาติดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนี้ไทยเบฟสามารถลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 14 รายการ (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557) ทั้งนี้สามารถลดปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ทั้งหมดกว่า 9,800 ตัน ในปี 2562
ผลการดำเนินงานของโครงการ

14 รายการ
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำการลดน้ำตาล
(เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557)

ลดน้ำตาลจากกระบวนการผลิต ได้มากกว่า
9,800 ตัน
ในปี 2562
แบ่งปันคุณค่า
คุณปิตุพงศ์ โสระพันธ์
รักษาการรองผู้อำนวยการ Market Intelligence
กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
“จากข้อมูลการสำรวจทั่วประเทศพบว่า ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 80 เลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 55 มองหาเครื่องดื่มทางเลือกที่มีปริมาณแคลอรีและน้ำตาลต่ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างสุขภาพดี สูตรที่เราคิดค้นและปรับปรุงจึงให้ความสำคัญกับการลดปริมาณน้ำตาล เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดลมเอสและเครื่องดื่มอัดลมเอสเพลย์ ซึ่งผู้

บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ กำลังมีการปรับเปลี่ยนสูตรใหม่เพื่อลดปริมาณน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการรับรอง ‘ทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice)’ ขณะเดียวกัน เครื่องดื่มชาเขียวพรีเมียมพร้อมดื่ม โออิชิ โกลด์ ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากผลิตจากใบชาพรีเมียมส่งตรงจากแหล่งกำเนิด เป็นน้ำชาพร้อมดื่มที่มีให้เลือก 2 สูตร คือ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย

นอกจากนี้ ไทยเบฟยังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตเครื่องดื่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการจัดเก็บ การขนส่ง การผลิต และการจัดจำหน่าย จนผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือ ISO 22000 NSF BRC และผ่านการรับรองระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point) ไทยเบฟเชื่อว่า ผู้บริโภคมีความพร้อมที่จะปรับตัวและเลือกบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น และหน้าที่ของเราคือ ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค โดยยังคงรสชาติความอร่อยและได้รับความเพลิดเพลินจากการดื่ม”
การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
ไทยเบฟได้ปรับสูตรเส้นราเมนทั้งหมดให้ปราศจากสารกันบูดและผงชูรสในทุกร้านอาหารในเครือโออิชิ อาทิ โออิชิราเมน โออิชิอีทเทอเรียม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานกลุ่มราเมนของ “โออิชิ อีทโตะ” อาทิ ราเมนหอยลายผัดน้ำพริกเผา ยากิโซบะหมูและผัก และราเมนไก่เทอริยากิผัดซอสนาเบะ
เมนูอาหารจากไก่ KKU1
ไก่สายพันธุ์ KKU1 หรือไข่มุกอีสาน 2 เป็นผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่เพื่อสร้างรายได้เสริม ด้วยคุณสมบัติเด่นคือ กรดยูริกต่ำ (เพียง 1.91 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าปริมาณในไก่เนื้อทางการค้า) ไขมันน้อย เนื้อหนา แน่นนุ่มอร่อย คอเลสเตอรอลต่ำ และที่สำคัญ ไม่มีฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะ โตเร็ว เลี้ยงง่าย เกษตรกรสามารถเลี้ยงในโรงเรือนตามบ้าน (Free range) ขณะนี้กลุ่มธุรกิจอาหารได้นำไก่สายพันธุ์นี้มาประกอบอาหารในเมนูต่าง ๆ เช่น ไก่ย่างภูเขาไฟ ไก่ย่างขมิ้นของร้านคาเฟ่ชิลลี่ ร่วมฤดี Whole Roasted Chicken และ Braised Chicken ของร้าน Hyde & Seek @Plaza Athenee
แบ่งปันคุณค่า
คุณไพศาล อ่าวสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร
“ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจอาหารในกลุ่มไทยเบฟเติบโตจากการเดินหน้าขยายพอร์ตของธุรกิจอาหารและการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายสาขา การพัฒนารูปแบบร้านและเมนู การขยายช่องทางเดลิเวอรี่ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อผลักดันธุรกิจอาหารในกลุ่มไทยเบฟให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020

การส่งเสริมและพัฒนาด้าน Health & Nutrition หรือการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นลำดับแรก ๆ ที่เราให้ความสำคัญ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ เพื่อสุขภาพ พร้อมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลทำการวิจัยด้านโภชนาการ พร้อมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดกระบวนการ ปีนี้ไทยเบฟยังคงมุ่งพัฒนาด้านสุขภาพและโภชนาการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การลดเค็ม ลดหวาน ลดแคลอรีในเมนูอาหาร แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทย

รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ และให้ความรู้ผู้บริโภคโดยมีฉลากบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ รักษาความนิยม เป็นแบรนด์ในใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจรในเอเชียที่ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค”
การรับรองมาตรฐานในการผลิตระดับสากล
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทยเบฟ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือ ISO 22000
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดของไทยเบฟและร้านอาหารในเครือโออิชิ ผ่านการรับรองระบบจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • กระบวนการผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจากสมาคมสุขาภิบาลแห่งสหรัฐ (National Sanitation Foundation : NSF)
  • บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และกระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่องโออิชิผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000 หรือ Food Safety System Certification)
  • บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย
ทิศทางการดำเนินงาน
ภายในปี 2568 ยอดขายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด
ยอดขายเครื่องดื่มและเป้าหมายของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ในปี 2562 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด
15 รายการ
หรือคิดเป็น 45%ภายในปี 2568 จำนวนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
50%
จะต้องได้รับการรับรองเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”
กลุ่มธุรกิจอาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของโออิชิเดลิเวอรี่ทั้งหมด 60 รายการ หลังจากนั้นจึงวางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการและปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างครบถ้วนในอนาคต พร้อมเตรียมปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้น เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) จากมหาวิทยาลัยมหิดล