รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านกีฬา
ไทยเบฟมีนโยบายสนับสนุนวงการกีฬาหลายประเภทมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพ โดยยึดหลักพื้นฐานที่มั่นคง ความร่วมมือ ที่แข็งแกร่ง การสร้างโอกาส และพัฒนาสู่ความสำเร็จ และมีหน่วยงาน “ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์” รับผิดชอบการดำเนินงานในกีฬากว่า 15 ประเภทสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กว่า 200 หน่วยงานทั่วประเทศ สร้างโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศเพื่อสร้างรากฐานด้านกีฬาที่ถูกต้องและพัฒนาความสามารถไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ซึ่งปัจจุบันไทยเบฟ มีโครงการกีฬาสำหรับเยาวชนมากกว่า 10 โครงการ ในกีฬา 6 ประเภท คือ ฟุตบอล กอล์ฟ วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทนนิส และนักพากย์เรือยาว รุ่นจิ๋ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากทุกหน่วยงาน

ข้อมูลโครงการเพื่อการสร้างโอกาส และพัฒนาสู่ความสำเร็จของเยาวชน ปี 2561

โครงการ รูปแบบการดำเนินงาน ระยะเวลา จำนวนคน / ปี
กีฬา (เพื่อพัฒนาเยาวชน)
ฟุตบอล
1. Chang Junior Football Project      
Chang Junior Cup - การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี 6 ปี (2013-2018) 7,000
Chang Advanced Football Clinic - สอนทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นสูงตามมาตรฐานสากล 13 ปี (2006-2018) 200
Chang-AFC [C/B License] Coaching - อบรมผู้ฝึกสอนในระดับไลเซนส์ โดย AFC 6 ปี (2013-2018) 24
Chang Junior Cup Road to England - สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจ 5 ปี (2014-2018) 30
2. TBFA [ThaBev Football Academy] - อะคาเดมีสอนทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นต้น ตามมาตรฐานสากล 10 ปี (2009-2018) 70,000
3. Chang Junior Football Team - จัดตั้งและบริหารทีมฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 12-15 ปี 8 ปี (2011-2018) 50
4. Chang Mobile Football Unit - สอนทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นต้นในส่วนภูมิภาค 6 ปี (2013-2018) 10,000
5. Chang Football Community - สร้างเครือข่าย ชุมชนฟุตบอล ในส่วนภูมิภาค 5 ปี (2014-2018) 1,000
6. Chang Soccer School - การคัดเลือกเยาวชนสู่ “โครงการช้างเผือกด้านฟุตบอล” 10 ปี (2008-2018) 5,000
7. ช้างชวนชล...ช่วยน้อง - ความร่วมมือกับชลบุรี เอฟซี เพื่อการสร้างโอกาส ให้กับเยาวชน 2 ปี (2017-2018) 1,000
8. Assumption Thonburi Football School - อะคาเดมีฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศ 10 ปี (2009 -2018) 120
9. Assumption Thonburi United - สโมสรฟุตบอล T4 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้นักกีฬา 8 ปี (2011-2018) 30
10. กองทุนพัฒนากีฬาฟุตบอล - ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ สู่การพัฒนาฟุตบอล (รากหญ้า) 10 ปี (2017-2018) FA Plan
11. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ - ความร่วมมือเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชน และการอบรมโค้ช 15 ปี (2003-2018) 1,000
กีฬา (เพื่อพัฒนาเยาวชน)
กอล์ฟ
12. Chang Thailand Junior Golf Circuit - การแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน รุ่นอายุ 8-12/13-18 ปี 5 ปี (2014-2018) 1,200
13. Chang Junior Golf Clinic - สอนทักษะการเล่นกอล์ฟใน 4 ระดับ (ระดับพื้นฐาน-PGA Tour Academy) 8 ปี (2011-2018) 250
14. Thai-Talent Golfer - สนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชน สู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ 8 ปี (2011-2018) 17
15. Chang-Air Force Youth Tournament - ความร่วมมือกับกองทัพอากาศสอนทักษะการเล่นกอล์ฟพื้นฐาน (ภาคฤดูร้อน) 10 ปี (2009-2018) 500
กีฬา (เพื่อพัฒนาเยาวชน)
เทนนิส
16. 100 Plus Training Clinic - สอนทักษะการเล่นเทนนิสตามมาตรฐานสากล 2 ปี (2017-2018) 400
17. 100 Plus Junior Championship - การแข่งขันเทนนิสระดับเยาวชน 10 ปี (2009-2018) 1,800
18. 100 Plus U-Team League - การแข่งขันเทนนิสระดับมหาวิทยาลัย 3 ปี (2016-2018) 1,200
Sports for Youth Development
วอลเลย์บอล
19. est Cola Volleyball Your Way - มหกรรมการสอนวอลเลย์บอลโดยนักกีฬาทีมชาติ ในพื้นที่ห่างไกล 5 ปี (2014-2018) 1,500
20. est Volleyball U16 Championship - การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ระดับเยาวชน (เส้นทางสู่การค้นหาทีมชาติ) 8 ปี (2011-2018) 15,000
21. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย - ความร่วมมือเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชน 32 ปี (1986-2018) 1,000
กีฬา (เพื่อพัฒนาเยาวชน)
บาสเกตบอล
22. 100 Plus Basketball School Tour - สอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลตามมาตรฐานสากล โดยนักกีฬาอาชีพ 1 ปี (2018) 1,000
กีฬา (เพื่อพัฒนาเยาวชน)
เรือยาวไทย
23. Traditional Long Boat Racing - การแข่งขันเรือยาวขุด เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม การแข่งเรือยาวไทย 1 ปี (2018) 20,000
24. นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว - การแข่งขันพากย์เรือยาว ระดับเยาวชน 5 ปี (2014-2018) 150

แบ่งปันคุณค่า

คุณสุรพล อุทินทุ
ผู้อำนวยการโครงการไทยเบฟ ไทยทาเลนท์

การเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ ไม่ใช่แค่พออายุ 12 ถึง 13 แล้วมาเล่นกัน ปลูกฝังอย่างนั้นไม่ได้ ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กๆ ดังนั้น เยาวชนจึงเป็นแก่นในการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน

 

คุณมันทนา ประไพเพ็ชร์
ผู้จัดการโครงการไทยเบฟ ไทยทาเลนท์

กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนดีให้กับสังคม ที่ใกล้ตัวและเป็นรูปธรรม เห็นได้ชัดเจน ด้วยเข้าใจในความสำคัญของกีฬาอย่างแท้จริง โครงการกีฬาเพื่อเยาวชนจากไทยเบฟจึงเกิดขึ้นและผลิดอกออกผลจนเริ่มสัมผัสได้ อย่างต่อเนื่อง


 

ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
ประธานสโมสรสุรินทร์ ซิตี้

วันนี้กีฬาฟุตบอลนอกจากจะสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง ครอบครัว ประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นมากกว่ากีฬา สามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงได้ด้วย

 

อ.ประเสริฐ ดาทอง
ผู้ฝึกสอนหินโคน อะคาเดมี จ.สุรินทร์

ทางชุมชนเน้นการนำกีฬาฟุตบอลเข้ามาพัฒนาเยาวชน และต้องขอบคุณไทยเบฟ ที่ให้ความเชื่อมั่น ให้โอกาสชุมชนเล็กๆ เหมือนเป็นการส่งต่อโอกาสไปสู่เด็กๆ ทำให้บุคคลภายนอกได้เห็นว่า ชุมชนเล็กๆ นี้สามารถพัฒนาได้


ภารกิจสำคัญ โครงการ ช้าง ฟุตบอล ชุมชน
โครงการสร้างเครือข่ายกีฬาฟุตบอลในท้องถิ่นที่ขาดโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนฟุตบอลที่เข้มแข็ง จำนวน 5 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างฐานความรู้ด้านกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทั้ง 5 แห่ง ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 5 ปี


ภาพรวมผลลัพธ์การพัฒนาด้านกีฬา
ข้อมูลงบประมาณโครงการเพื่อการสร้างโอกาส และพัฒนาสู่ความสำเร็จของเยาวชน


สัดส่วนงบประมาณกีฬาที่ไทยเบฟสนับสนุน
งบประมาณโครงการประจำปี 2018
จำนวนกว่า
200
ล้านบาท


งบประมาณการสร้างโอกาส และแรงบันดาลใจ
จำนวนกว่า
100
ล้านบาท


งบประมาณการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
จำนวนกว่า
100
ล้านบาทฟุตบอล
กอล์ฟ
เทนนิส
วอลเลย์บอล
บาสเกตบอล
เรือยาวไทย


ความร่วมมือและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

ไทยเบฟสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
200 หน่วยงาน
8,000 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง


หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ฟุตบอล
กอล์ฟ
เทนนิส
วอลเลย์บอล
สนุกเกอร์
โบว์ลิ่ง


การสร้างโอกาสและการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

จำนวนโครงการ
24
โครงการ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า
150,000
คน
จำนวนจังหวัด
54
จังหวัด
ประเภทของกีฬา
6
ประเภท


500 คน
เข้าสู่ระดับเยาวชน

150 คน
เข้าสู่ระดับ อาชีพ/ทีมชาติ

250 คน
เข้าสู่ระดับเยาวชน

17 คน
เข้าสู่ระดับ อาชีพ

400 คน
ได้รับโอกาสพัฒนา ทักษะสู่ความเป็นเลิศ

1,500 คน
ได้รับโอกาสพัฒนา ทักษะสู่ความเป็นเลิศ

100 คน
เข้าสู่ระดับ อาชีพ/ทีมชาติ

1,000 คน
ได้รับโอกาสพัฒนา ทักษะสู่ความเป็นเลิศ

20 คน
เข้าสู่ระดับ อาชีพ/ทีมชาติ

150 คน
ได้รับโอกาสพัฒนา ทักษะสู่ความเป็นเลิศ

ภารกิจปี 2562

ความร่วมมือและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง


ไทยเบฟสนับสนุนกีฬาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความร่วมมือ ผลักดันพันธมิตร เพื่อทำให้วงการกีฬาเข้มแข็งยิ่งขึ้น
การสร้างโอกาสและการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

เป้าหมายที่ไทยเบฟต้องการผลักดัน


หมายเหตุ: ใช้แบบสอบถามและการบันทึกข้อมูลแต่ละโครงการเป็นตัวชี้วัด

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561