รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / สร้างสรรค์และแบ่งปัน การส่งเสริมสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 417-1

  • จัดหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยใส่ใจการคัดเลือกวัตถุดิบจากทุกแหล่งให้มีมาตรฐานตรงตาม ข้อกำหนดของบริษัท และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ผลิตได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ว่าวัตถุดิบที่ใช้มาจากแหล่งที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  • ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดเก็บ การขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO 22000, NSF, BRC และ GMP/HACCP
  • ค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงคุณค่า ทางสารอาหารและประโยชน์ทางโภชนาการ ในขณะเดียวกัน ยังคงรักษารสชาติที่ดีสำหรับผู้บริโภค ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคจำนวนร้อยละ 80 เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มและน้ำดื่มดีต่อสุขภาพและสะอาดปลอดภัย
  • ไทยเบฟเปิดเผยให้ผู้บริโภครับทราบถึงข้อมูลทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ทั้งปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียมตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านโภชนาการ ผ่านทางฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์

แบ่งปันคุณค่า

คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอาหาร

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยมีความสำคัญมาก ถ้าเราทำธุรกิจอะไร เราต้องมั่นใจสิ่งที่ตัวเองทำก่อน ถ้าเราจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เราเองต้องมั่นใจก่อนว่าเรากล้าบริโภค กล้าแนะนำให้เพื่อน ให้ครอบครัว ให้ทุกคนกินได้ นี่ถือเป็นจรรยาบรรณของคนทำอาหารด้วย ไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้ออกไป สมัยนี้คนซื้อเขาก็ดูแลตัวเองเรื่องโภชนาการ กับความปลอดภัย เราต้องการให้ทุกคนอยู่กันอย่างยั่งยืน

วันนี้ความสำเร็จของโออิชิเราได้พัฒนาระบบและการดูแลร้าน ทำให้เราได้รับการรับรองคุณภาพ GMP HACCP และ ISO ซึ่งบริษัทที่ให้การรับรองมาตรฐานกับเราคือบริษัท SGS ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบและการรับรองระบบ เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเพราะเราเป็นธุรกิจอาหารรายเดียวที่ได้รับการรับรองคุณภาพนี้ ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่เป็นระดับเอเชียด้วย และทุกแบรนด์ภายใต้โออิชิรวมถึงทุกสาขาด้วยที่ได้รับการรับรอง เป็นความภูมิใจที่ทำให้เรากล้าบอกกับลูกค้าและพนักงานของเราว่า วันนี้ เราได้ส่งมอบสินค้าทุกอย่างที่มีคุณภาพมากที่สุดให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี เรามั่นใจในระบบการตรวจสอบและระบบการทำงาน การเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องรักษามาตรฐานแบบนี้อย่างต่อเนื่องและมีการควบคุมคุณภาพ ทุกอย่าง โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องพัฒนาปรับปรุงระบบของเราให้ทันสมัยกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และสุดท้ายที่สำคัญคือ เราต้องเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ ให้เข้ากับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่เราจะได้อยู่กับลูกค้าและสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

แบ่งปันคุณค่า

คุณเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

จากการที่ผู้บริโภคเพิ่มจำนวนขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ ของบริษัท เราจึงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค อย่างเต็มที่ เราต้องมั่นใจว่าเราได้มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและปลอดภัยที่สุดให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ เราอยากพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งคือ เป็นทางเลือกให้กับ ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและการออกกำลังกาย ในปัจจุบันลูกค้า มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยและมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์มากขึ้น เราตอบโจทย์ความต้องการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่มีน้ำตาลน้อย รวมถึงลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่เดิม ในระยะยาวเรายังคงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับลูกค้า เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลด้านโภชนาการของลูกค้าด้วย

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของเรา
 
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัททั้งหมด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร หรือ ISO 22000 ที่ครอบคลุมการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของอาหาร
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดและร้านอาหาร ผ่านการรับรองระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
  • กระบวนการผลิตน้ำดื่มช้าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และ น้ำดื่มคริสตัล ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจากสมาคมสุขาภิบาลแห่งชาติสหรัฐ (NSF: National Sanitation Foundation) ซึ่งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาสหรัฐ (U.S. FDA: The United States Food and Drug Administration)
  • กระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่องโออิชิผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (Food Safety System Certification 22000: FSSC 22000)
  • บริษัทเสริมสุขได้รับการรับรอง FSSC 22000 หรือ Food Safety Certificate Version 4.1 ครอบคลุมระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวางแผนและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ตลอดจน การยืนยันความสมบูรณ์ การทวนสอบ และการปรับปรุงระบบ การจัดการอาหารปลอดภัย และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากระบบ ISO 22000:2005 Food Safety ได้แก่ การจัดการ ด้านงานบริการ การปกป้องอาหาร (Food Defense) การป้องกันอาหารปลอม (Food Fraud) และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
  • น้ำแร่ตราช้างได้รับรางวัล Gold Quality จาก Monde Selection International Quality Institute ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากน้ำตาลที่เป็นต้นเหตุของโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานแล้ว โซเดียมก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไต ซึ่งในขณะนี้ในประเทศไทยมีคนจำนวนกว่า 8 ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ซึ่งนับเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอาหาร ไทยเบฟจึงให้ความสำคัญในการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยปัจจุบันนี้มีรายการอาหารที่ลดปริมาณโซเดียม หรือไม่มีการเติมโซเดียมลงไปเพิ่มเติมในอาหารภายใต้เครือโออิชิ เช่น หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊ว ซุปมิโสะ ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fat-Free)
ไขมันทรานส์ถือว่าเป็นไขมันชนิดที่มีอันตรายต่อสุขภาพ มีส่วนทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-cholesterol) เพิ่มขึ้น หากมีปริมาณสูงอาจเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดตีบตันและโรคหัวใจ ทั้งนี้ ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งประกาศเรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย โดยกำหนดให้น้ํามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ํามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ โดยผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบทุกชนิดของบริษัทโออิชิ ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน “Partially Hydrogenated Oils” (PHOs) เพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค
โออิชิแซนด์วิชพลัส รสทูน่าเห็ดและควินัว
โออิชิได้พัฒนาขนมปัง Multigrain จากธัญพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี และเมล็ดถั่วเหลือง ผสมผสานกับปลาทูน่า ที่ให้ประโยชน์คือ มีโปรตีนไขมันต่ำและมีโอเมก้า 3 ช่วยบำรุงสมอง พร้อมด้วยส่วนผสมของควินัวที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ วิตามินอี วิตามินบี ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและให้พลังงานสูง
ทิศทางการดำเนินงาน
ในปี 2563


มีเป้าหมายว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะมียอดขายเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 67 ของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด โดยขณะนี้ มียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 70

เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์โดยเพิ่มสัญลักษณ์ QR Code เพื่อแสดงข้อมูลทางด้านโภชนาการต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ได้อย่างละเอียด

ในปี 2568

มีเป้าหมายว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 50 ที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งในขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด 10 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 40

สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีเป้าหมายในการลดปริมาณน้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้า เช่น ลดน้ำตาล ในผลิตภัณฑ์กว่า 10 รายการ ทั้งในเครื่องดื่มอัดลมเอสเพลย์ และเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561