ห่วงโซ่อุปทาน
บริหารจัดการการจัดหา อย่างมีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างทั่วถึง
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจสนใจมานานแล้ว แต่ว่าวันนี้เราต่างมีคำถามสำคัญที่ว่า แต่ละภาคธุรกิจจะรวมตัวกันได้อย่างไร รวมไปถึงว่าเราจะปรับมุมมองที่เน้นการแข่งขันให้เป็นมุมมองแห่งความร่วมมือได้อย่างไร
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การทำงานด้านความยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากความเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และเมื่อเชื่อแล้ว ต้องทำให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในช่วงที่ประเทศไทยถูกจับตามองเรื่องสิทธิมนุษยชน ตอนนั้นเราคิดว่า แค่องค์กรของเราทำถูกต้องแค่นั้นยังไม่พอ แต่เราต้องมั่นใจว่าทั้งซัพพลายเชนของเราทำงานอย่างถูกต้องด้วย
ผู้บริหารสูงสุดแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา “Decade of Sustainability in Action” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
Thailand Sustainability Expo 2020
การจัดหาอย่างยั่งยืน
ไทยเบฟให้ความสำคัญกับนโยบายและมาตรฐานในการจัดหาวัตถุดิบ การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ การส่งมอบการบริการ กระบวนการตรวจประเมินคู่ค้า และการมีส่วนร่วมของคู่ค้า โดยกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาระบบต่างๆ ...
อ่านต่อ
ดูข้อมูลย้อนหลังด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน