หน้าแรก / การพัฒนาที่ยั่งยืน 30 เมษายน 2562
HIPSTER BAG
“ย่าม” อยู่กับคนไทยมาช้านานหลายชั่วอายุคน เป็นสิ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของชาติพันธ์และอัตลักษณ์เผ่าพันธ์ ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ตั้งแต่พิธีทางศาสนาจนถึงงานประเพณีและชีวิตประจำวัน ปลายเดือนเมษายน 2561 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ชักชวนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและดีไซน์เนอร์จิตอาสาลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบหาแพทเทินที่ทันสมัย ตรงใจคนรุ่นใหม่ สนับสนุนการเข้าร่วมงานตลาดต่างประเทศรวมถึงเปิดโอกาสขายในตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook และInstagram ภายใต้ชื่อ Sapai Sainaew

นับเป็นผลงานที่ได้รับการชื่นชอบเป็นอย่างมาก หลังจากการลงพื้นที่ทำให้ชุมชนได้พัฒนาสินค้าและยกระดับสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมจำหน่ายสินค้า เริ่มครั้งแรกงานนิทรรศการบ้านและสวน Select มีรายได้ 208,050 บาท สั่งสินค้าล่วงหน้า 30,000 บาท งาน OTOP Midyear 2018 มีรายได้ 949,210 บาท สั่งสินค้าล่วงหน้า 50,000 งาน OTOP City 2018 มีรายได้ 1,729,105 บาท สั่งสินค้าล่วงหน้า 973,000 บาท และชาวบ้านยังได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในตลาดที่แตกต่าง

RETHINK by Sapai Sainaew
ทุกๆปี บริษัทส่วนใหญ่จะมีการผลิตสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและจะทำลายเมื่อหมดปีซึ่งในการทำลายจะต้องใช้แรงงานคน เวลา และค่าใช้จ่ายด้วย แต่ละปีจะมีสินค้าจำนวนค่อนข้างมากเราจึงเห็นว่าควรนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีฝีมือในการเย็บเครื่องหนังในอดีตซึ่งปัจจุบันต้องการงานทำและหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวและครอบครัว เรานำไวนิลที่ใช้แล้วมาออกแบบให้พี่ๆเย็บกระเป๋าแนวรักโลก หลังจากได้นำออกขายในงานอีเว้นท์ต่างๆ ปรากฎว่ากระเป๋าได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นและคนทำงานเพราะเท่ห์ แตกต่าง ไม่เหมือนใคร และราคาไม่แพง จากกันยายน 2561 ที่เราเริ่มขาย ตอนนี้ได้ยอดขายกว่า 5 แสนบาท และเรายังไม่ต้องทำลายไวนิลถึง 1,200 ผืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังปลูกจิตสำนึกในการใช้ถุง Recycle เพิ่มขึ้น
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
เปิดมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ชูพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก
ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันน้ำฯ (สสน.) วางโมเดล บริหารความเสี่ยง-จัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน