สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่า
จากการเติบโต
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562
สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่า
จากการเติบโต
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562
สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่า
จากการเติบโต
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
2563

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
2562
MEMBER OF DJSI WORLD AND EMERGING MARKETS
SUSTAINABILITY AWARDS
BEVERAGE INDUSTRY LEADER
อ่านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี2562
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี
2561
MEMBER OF DJSI WORLD AND EMERGING MARKETS
REBECOSAM GOLD CLASS
ROBECOSAM INDUSTRY LEADER
2560
MEMBER OF DJSI WORLD AND EMERGING MARKETS
REBECOSAM SILVER CLASS
ROBECOSAM INDUSTRY MOVER
2559
MEMBER OF DJSI EMERGING MARKETS
REBECOSAM BRONZE CLASS
ROBECOSAM INDUSTRY MOVER
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค ...
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ...
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน ...
Hipster Bag
“ย่าม” อยู่กับคนไทยมาช้านานหลายชั่วอายุคน เป็นสิ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของชาติพันธ์และอัตลักษณ์เผ่าพันธ์ ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ตั้งแต่พิธีทางศาสนาจนถึงงานประเพณีและชีวิตประจำวัน ...
“ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” กับงานด้านการบริหารจัดการน้ำ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนขึ้น โดยนำเอากลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟไปช่วยกันสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและปลูกต้นไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ที่ป่าเขาราวเทียน ...