หน้าแรก / ด้านสังคม
2562
การพัฒนาด้านกีฬา
ไทยเบฟมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกีฬาของประเทศอย่างจริงจังมากกว่า 15 ประเภทกีฬาและยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยนโยบายที่มั่นคง ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง และมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ภายใต้แนวคิด “สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship”
ไทยเบฟ ฟุตบอล อคาเดมี่
โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแบบให้เปล่าที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ ที่เปิดดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอลได้พัฒนาความสามารถ เพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคต มีเยาวชนผ่านการฝึกในศูนย์แห่งนี้มาแล้วกว่า 500,000 คน และในปี 2561-2562 มีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70,000 คน

โครงการเล่นไม่เลิก
ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ปี 2562 “เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต้องการสนับสนุนวงการฟุตบอลไทย โดยการเปิดตัวโครงการ “ช้างศึก # เล่นไม่เลิก” ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างองค์กรธุรกิจและองค์กรกีฬาฟุตบอล รวมถึงนักฟุตบอล ผู้ฝึกสอน และบุคคลในตำนานของวงการฟุตบอลไทย มาถ่ายทอดเรื่องราวและความทุ่มเท กว่าจะก้าวสู่เส้นทางของฟุตบอลอาชีพและเป็นทีมชาติ เพื่อส่งพลังแรงเชียร์ไปยังฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมกับการให้คำมั่นร่วมกันว่า “ช้างศึก# เล่นไม่เลิก … เราเหล่าช้างศึกเบอร์ 12 ก็จะเชียร์ไม่เลิก”

คลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่ (Chang Mobile Football Clinic)
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 7 ได้ตระเวนเดินทางฝึกอบรมการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาแล้วกว่า 66 จังหวัด ใน 140 ชุมชน เพื่อต้องการกระจายโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีมีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 10,000 คน อีกทั้งยังมีการคัดเลือกเยาวชนจากแต่ละชุมชนให้เข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลแบบเข้มข้น ที่ศูนย์ฝึก ไทยเบฟ ฟุตบอล อคาเดมี่ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาความสามารถสู่เส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต

โครงการช้างเผือกของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เป็นความร่วมมือระหว่างไทยเบฟกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมายาวนานกว่า 10 ปี โดยทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้เรียนฟรี พร้อมอาหารและที่พัก ขณะที่ไทยเบฟให้งบประมาณในการฝึกอบรมด้านฟุตบอลโดยโค้ชที่มีชื่อเสียง และส่งเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนสู่ความสำเร็จสามารถก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพ โครงการนี้ได้สร้างนักฟุตบอลให้กับวงการฟุตบอลของไทยไม่น้อยกว่า 250 คน โดยในแต่ละปีมีจำนวนกว่า 10 คน ทำให้ได้รับการยอมรับว่าสามารถผลิตนักฟุตบอลอาชีพที่ดีและมีคุณภาพให้กับวงการฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่อง

ช้างฟุตบอลชุมชน
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะฟุตบอลในส่วนภูมิภาคที่ไทยเบฟได้ร่วมมือกับ 5 ชุมชน ใน 5 จังหวัด เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนในพื้นที่ห่างไกลมานานกว่า 5 ปี ในขณะนี้มีเยาวชนกว่า 400 คน ครูฝึกและทีมงานกว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ โดยไทยเบฟได้สนับสนุนทั้งในด้านอุปกรณ์การฝึกฟุตบอล เครื่องดื่มเพื่อการฝึกซ้อม รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ด้านอื่น ๆ เช่น การโภชนาการ รวมทั้งการให้คำแนะนำและฝึกอบรมจากสต๊าฟโค้ชที่มีชื่อเสียงในระดับไลเซนส์ (License) เพื่อให้ดำเนินงานด้านฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว
ไทยเบฟริเริ่มโครงการ “นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว” เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันและการพากย์เรือยาว ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาค อายุระหว่าง 8-15 ปี เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน โดยได้รับโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบการพากย์เรือยาวจากนักพากย์ระดับอาชีพ และมีเยาวชนสามารถก้าวสู่การเป็นนักพากย์เรือยาวอาชีพกว่า 15 คน ที่จะสืบสานประเพณีการพากย์เรือเพื่อสร้างสีสัน อันเป็นเสน่ห์สำคัญให้กับการแข่งขันเรือยาวต่อไป

กอล์ฟ
กอล์ฟเป็นกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิ การควบคุมจิตใจ และความชำนาญในเกม ไทยเบฟได้เล็งเห็นว่า กอล์ฟคือหนึ่งในกีฬาที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยได้ โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ระดับเยาวชน สู่การเป็นนักกอล์ฟระดับอาชีพ ภายใต้ระบบการพัฒนาที่มีขั้นตอนชัดเจน ผ่าน 3 โครงการหลัก โดยสร้างจากฐานสู่ยอด
 • การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน (Chang Thailand Junior Golf Circuit)
  เป็นการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับระดับอาชีพ เพื่อสร้างรากฐานให้กับเยาวชนสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือรุ่น 8-12 ปี รุ่น 13-18 ปี และ รุ่น 19-21 ปี
 • คลินิกอบรมเทคนิคการเล่นกอล์ฟ (Chang Thailand Junior Golf Clinic)
  เป็นการจัดคลินิกอบรมเทคนิคการเล่นกอล์ฟตามมาตรฐานสากลให้กับเยาวชน ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ฝึกสอนระดับโลก โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถจากรายการ Chang Thailand Junior Golf Circuit อายุระหว่าง 13-18 ปี ซึ่งแบ่งระบบการฝึกอบรมเป็น 3 ระดับ และเปิดคลินิกปีละ 7 ครั้ง ที่ได้ดำเนินงานมากว่า 10 ปี
 • การส่งเสริมและพัฒนาระดับฝีมือนักกอล์ฟ (ThaiTalent Golfers)
  เป็นโครงการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนที่มีฝีมือโดดเด่นจากการแข่งขันและโครงการคลินิก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่จะช่วยให้นักกอล์ฟเหล่านี้พัฒนาสู่การเป็นนักกอล์ฟระดับโลกต่อไป

ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์
เพื่อสร้างฐานข้อมูลการพัฒนากีฬาของไทยเบฟและสามารถเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ไทยเบฟได้จัดทำสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 • เว็บไซต์ชื่อ www.thaibevthaitalent.com เพื่อเผยแพร่โครงการและแผนงานการพัฒนากีฬาของไทย เบฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวด้านกีฬาของไทยเบฟได้อย่างครบถ้วน
 • เพจเฟสบุ๊คชื่อ “ThaiBev ThaiTalent” เพื่อเผยแพร่โครงการพัฒนากีฬาทั้งระบบได้อย่างรวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถขยายฐานและสร้างการรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง มีต้นทุนต่ำ ประหยัดงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันมีแฟนเพจผู้ติดตามถึง 150,000 คน
 • จัดรายการสด หรือ Live ในเพจเฟสบุ๊ค ThaiBev ThaiTalent ชื่อรายการ ThaiTalent Talk และ Girl on Ground เพื่อสร้างสีสันและสาระความรู้ด้านกีฬา

ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
นอกจากการสร้างโอกาสและการพัฒนาสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพแล้ว ไทยเบฟยังประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายและการสร้างบุคคลต้นแบบให้กับสังคม
 • การสร้างบุคคลต้นแบบ
  ไทยเบฟได้สร้างบุคคลที่มีคุณค่าให้กับวงการกีฬาที่ไม่เพียงแค่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะเติบโตในวงการกีฬาในอนาคตอีกด้วย โดยมีความมุ่งมั่น ความมีวินัย และความมีน้ำใจนักกีฬา นักกีฬาจากหลายโครงการของไทยเบฟกว่า 20 คนที่พบกับความสำเร็จ เช่น คุณพิภพ อ่อนโม้ อดีตนักฟุตบอลจากสโมสรชลบุรี เอฟซี และทีมชาติไทย เกือบ 30 ปีในอาชีพนักฟุตบอล ... ที่ปัจจุบันได้ผันตัวเองเป็นสตาฟโค้ชมืออาชีพ และได้รับเกียรติอย่างสูงจากสโมสรและวงการฟุตบอลไทย พิภพเคยกล่าวไว้ว่า “กว่าจะมีวันนี้ ผมต้องทำให้มากและพยายามให้มากกว่าคนอื่น”
 • การสร้างเครือข่าย
  ไทยเบฟสามารถสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งจากนโยบายการพัฒนาโครงการกีฬา ด้วยความร่วมมือจากกว่า 200 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า 8,000 คน ทั้งหมดนี้คือเครือข่ายที่ทำให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดมิตรภาพและผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ กับองค์กร รวมถึงสร้างประโยชน์โดยรวมให้กับสังคมไทย
ทิศทางการดำเนินงาน
การกระจายโอกาส
Opportunity
2562-2563 2568
 • กระจายโอกาสฝึกทักษะฟุตบอลไป 66 จังหวัด
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น 5%
 • สร้างการรับรู้และสร้างคุณภาพโครงการมากขึ้น 80%
กระจายโอกาส ฝึกทักษะฟุตบอล 77 จังหวัด


การพัฒนาเยาวชน สู่นักกีฬาอาชีพ
Career
2562
ประเภทกีฬา ระดับอาชีพ (คน/ปี)
ฟุตบอล 73
กอล์ฟ 26
นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว 4
รวมทั้งหมด 103
2563-2568
เพิ่มขึ้น
5% ต่อปี
เป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนสู่นักกีฬาอาชีพ
2563 2568
108
คน
137
คน


การสร้าง ความเป็นเลิศ สู่บุคคลต้นแบบ
Role Model
2562 2563-2568

สนับสนุนและสร้างความเป็นเลิศให้นักกีฬาสู่บุคคลต้นแบบกว่า
20 คน

เป้าหมายในการสนับสนุนและสร้างความ เป็นเลิศให้นักกีฬาสู่บุคคลต้นแบบเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
5%
ต่อปี


การเพิ่มเครือข่าย
Network
2562 เป้าหมายในปี 2563-2568
 • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า
 • 200 หน่วยงาน
 • บุคลากรที่สำคัญในวงการกีฬากว่า

เพิ่มเครือข่าย ที่เข้มแข็ง by 10%

 • หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนกว่า 250 หน่วยงาน
 • บุคลากรที่สำคัญ ในวงการกีฬากว่า 9,000 คน
หมายเหตุ : ข้อมูลนักกีฬาอาชีพอ้างอิงจากโครงการที่ไทยเบฟจัดขึ้นเพื่อพัฒนาจากเยาวชนเท่านั้น